Allt är möjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid. Anonym

Människor förändrar, inte metoder!

Progress är ett utbildningsföretag för individer, grupper och organisationer som vill förbättra sin kommunikation för att öka både välmående och lönsamhet. Det handlar om att ta ansvar, effektivisera och lägga energin på rätt saker. 

 

Det finns inte två människor, grupper eller organisationer som har precis samma behov, förutsättningar eller mål. Därför tror vi inte heller att en färdigpaketerad metod är bästa valet i ett förändringsarbete. Vi jobbar metodoberoende och tar fasta på de framgångsfaktorer som fungerar inom flera olika vetenskapsområden. Vi tar hjälp av vår erfarenhet och gedigna utbildning inom pedagogik och beteendevetenskap för att få modellerna och teorierna att fungera också för dig och din grupp. Vi ger er de verktyg ni behöver för att utveckla er egen kultur - er framgångsmodell.

 
Du kan anlita oss för:
Utvecklings- och förändringsprocesser, utbildningar, värdegrundsarbete, föreläsningar, workshops, coachning och mentorskap. 

 
Välkommen!