Lyfter man blicken ser man inga gränser. Japanskt ordspråk.

Progress

  
 
Progress är ett företag som specialiserat sig på mänsklig kommunikation i alla former på olika systemnivåer (individ - grupp - organisation). Vi utgår från resultatet av sammanfattande studier inom kommunikation och förändringsarbeten. Till det har vi framgångsrikt lagt till våra erfarenheter inom utvecklingsarbete med privat näringsliv, offentlig verksamhet och elitidrott.

Vår bakgrund är inom näringsliv, idrott och skola. Vi har båda pedagogisk och beteendevetenskaplig högskole- och universitetsutbildning. Vi har lång erfarenhet av tränarjobb av lag och individuella idrottare på elit- och landslagsnivå.
Vår gemensamma drivkraft är att prestera på rätt nivå oavsett vad vi gör och hjälpa våra kunder att göra detsamma. Gemensamt är även vår uppfattning att återhämtning och reflektion är en viktig del av vardagen och en del av nyckeln att kunna prestera rätt. Vi tror även att kommunikation, med oss själva och andra, är det viktigaste medlet för förändring.
Vi har inga sanningar för vad som är bra för andra utan vill att de vi jobbar med själva ska komma fram till vad de vill och varför, vad som är rätt prestation för dem. Sedan är vår roll att ställa frågor, medvetandegöra hur situationen är idag för att människor ska få chansen till utveckling samt att förmedla de verktyg i kommunikation som kan passa i situationen.
Det som genomsyrar vårt sätt att möta kunder och andra intressenter är:
Trovärdighet, att vi alltid skapar ett värde för våra kunder och därmed ökad erfarenhet för oss, samt att vi har ett förhållningssätt som stämmer med vår värdegrund och kompetens i kommunikation.
Vi strävar efter att förenkla så mycket som möjligt, fast inte mer…