Lyfter man blicken ser man inga gränser. Japanskt ordspråk.

Grupprocesser

 Vår utbildning handlar om att bli medveten om sitt förhållningssätt till sig själv och andra. Att bli uppmärksam på vad man själv kan påverka och var jag /vi lägger vår energi. Att öka graden av medvetenhet om hur jag kommunicerar med andra och mig själv i medgång såväl som motgång.

Vi går under utbildningen igenom verktygen att kommunicera på ett sorterat sätt och uppmärksammar deltagarna på vad som är grunden till ett friskare företag. Detta för att bli trovärdiga och tydliga och därigenom höja sin prestation och må bättre. Detta utifrån de framgångsfaktorer som framkommit ur sammanfattande studier på kommunikation och förändringsarbete, samt de erfarenheter om lyckosamt förändringsarbete vi tagit med oss från individer, grupper organisationer som lyckats över tid.