Lyfter man blicken ser man inga gränser. Japanskt ordspråk.

Sambandet mellan en välmående organisation och en välmående individ.

Man bygger sin hälsa under hela livet. Den tid du inte är beredd att avsätta för motion och friskvård idag får du vara beredd på att avsätta i ohälsa och eventuell sjukdom i morgon. Det handlar om kunskap och beteendeförändring för att nå framgångsrik livsstilsförändring.
 Det finns stora vinster både humanistiskt och företagsekonomiskt i att prioritera ett friskt liv och en välmående organisation. Det bästa är att det är aldrig för sent att börja.

Vikten av att dela företagets värderingar och attityd.
Så länge mina egna personliga värderingar också tillåts inom de ramar vi kommit överens om, och de värderingar vår organisation står för finns goda förutsättningar för välmående. Att jag sedan upplever att det vi kommit överens om blir sant och gäller för alla, är vi verkligen på rätt väg. Trovärdighet är en framgångsfaktor över tid.

Stress och stresshantering
Om jag som individ upplever att -"Det är ju bara jag som..." De som är riktigt engagerade och brinner för sin uppgift, de som i alla lägen gör sitt yttersta, de som har höga krav på sig själva, de som tar på sig för många uppgifter och de som inte klarar att säga nej riskerar att drabbas av stressrelaterade sjukdomar. 
Med förbättrad kommunikation och med ett mer medvetet förhållningssätt till uppkomsten av stress och dess följder lär vi oss att hantera den stress som omgivningen och ibland vi själva utsätter oss för. Det finns stora vinster både humanistiskt och företagsekonomiskt i att upptäcka och åtgärda egna och andras signaler på stress och utbrändhet.