Lyfter man blicken ser man inga gränser. Japanskt ordspråk.

Kundcase

 

Att få en värdegrund eller kärnvärden "uppifrån" i organisationen är vanligt.


Att få organisationens kärnvärden "sanna" i vardagens arbete.
Vi har under året jobbat med två statliga verk där uppdraget varit att inplementera organisationens kärnvärden på alla nivåer. De enheter som valt en utbildning i processform med oss i form av en värdegrundsprocess kombinerat med kommunikationsutbildning har lyckats att få känslan av att själva "äga" kärnvärdena genom delaktigheten att få bestämma vad de betyder för oss i vardagen. De har också lyckats med kompetensen att flytta kärnvärdena från fina broschyrer och filmer till att synas och märkas i vardagen...
 
 

Att ta fram en egen värdegrund...

 
En process mot ett gemensamt synsätt.
I ett medelstort utbildningsföretag har vi genom en värdegrundsprocess tagit fram en värdegrund med stor delaktighet bland personalen. Företaget har också valt att fortsätta med kommunikationsutbildning för att få värdegrunden trovärdig...
 
 

Att få ihop en arbetsgrupp...

 
Flytta fokus från problem till möjligheter.
En arbetsgrupp inom en kommunal förvaltning återanställde delar av sin personalgrupp för en "omstart" av verksamheten. Efter några utbildningsdagar med oss fick personalen ett gemensamt språkbruk kring kommunikation, värdegrund och mål. Energin kunde läggas på rätt ställe och de missförstånd som tidigare funnits kunde redas ut på ett sorterat sätt. Det blev en positiv omstart...
 
 

Coachning av chefer...

 
Bli en bättre ledare.
En statlig myndighet där chefen var i behov av att bli mer tydlig och trovärdig som chef. Hon har nu tydliga ramar för vad som gäller, vilket är en viktig grund för ett bra ledarskap. Att sedan hävda ramarna och vara noga med att tro på dem, skapar din trovärdighet som individ. Därför har hon valt att fortsätta coachningen ännu en tid. För att kunna kommunicera ramar och de intentioner som finns med dem krävs tydlighet och kompetens inom kommunikation.