Det finns bara en verklig framgång - att tillbringa livet på det sätt du själv vill. 

Senaste nytt

Långvarigt uppdrag som får ringar på vattnet

Vårt uppdrag att utbilda och utveckla ledningsgrupper och personal i ett familjeägt handelsföretag i detaljhandelsbranschen fortsätter även under 2016. Fler butiker öppnar över hela landet och personalen får stöd i att arbeta medvetet med en trovärdig och tydlig kommunikation utifrån gällande värdegrund. Parallellt med det har vi många pågående uppdrag i kommuner, landsting och privat näringsliv. Året har börjat bra helt enkelt!   

 
Fler värdegrundsarbeten

Under 2014 startar vi upp ett värdegrundsarbete i Torsås kommun, bildningsförvaltningen. Arbetet fortsätter under 2015 och syftar till att medvetet arbeta med den verksamhetskultur som vi vill ska gälla i förvaltningen. Kulturen har vår värdegrund som bas, vilken också ska genomsyra kommunikationen med elever och föräldrar.

 
Ny spännande utmaning

Sedan september 2013 har vi ett spännande uppdrag att utbilda och utveckla ledningsgrupper och personal i ett familjeägt handelsföretag i detaljhandelsbranschen med butiker över hela landet. Mycket handlar om ledarskap, målstyrning, hitta nya arbetssätt och ständiga förbättringar för att öka lönsamheten. Människor som mår bra gör också ett bra jobb. Vi utgår från att arbetsglädje är detsamma som produktivitet. Detta blir en stor del av vår uppmärksamhet under två år framåt. Fantastiskt spännande och roligt!!
 

Ledarskap inom fordonsindustrin...

Vi har sedan i maj 2013 haft ett omfattande uppdrag med ledarskapsutbildning inom projektet Start 11. Projektet avslutas i mars 2014 och utvärderingen har gett högsta betyg. Vi har haft ca 200 deltagare i 10 olika grupper med högt engagemang, energi och yrkesstolthet. Vi önskar våra deltagare varmt lycka till framöver. 
 

Vi flyttar till nytt kontor.

Denna gång flyttar vi inte så långt. Vår nya adress är Borgmästaregatan 9. Ännu mer i centrum och med lite utsikt över norra Europas största torg. Perfekt!
Varmt välkommen! 

 

Arbetslagsutveckling

Genom en lyckad upphandling har ytterligare en kommun i Blekinge har gett oss förtroende att genomföra arbetslagsutveckling inom flera olika förvaltningar. Arbetet påbörjades hösten 2012 och pågick till januari 2013. Flera förvaltningar har valt att fortsätta samarbetet med oss utanför projektets ram. Det är vi stolta över och ser som ett gott betyg.
 

Förändringsarbete...

Förklara, förstå och förhålla sig till förändring är en resa för många. Under våren har vi just det i uppdrag hos en kommunal förvaltning som står inför nya viktiga utmaningar. Självklart handlar det om att göra mål och strategier tydligt för alla, samtidigt som vi kontinuerligt diskuterar förhållningssätt mot varandra, vår målgrupp och vårt gemensamma uppdrag.

 

Näringslivsdagen den 17 oktober 2011

Efter att tidigare varit besökare på Näringslivsdagen hade vi i år en egen monter. Vi fick flera spännande möten under dagen och förstår att de tjänster vi har att erbjuda behövs på många ställen. Tack alla för visat intresse!

 

Nu finns vi i centrum...

Vi flyttar till nya lokaler på Trossö i Karlskrona. Landbrogatan 33.
Varmt välkommen!

Vi utbildar utbildare...

Efter ett långvarigt samarbete med en stor statlig myndighet har vi fått fortsatt förtroende.
Med vår långa erfarenhet av pedagogiskt arbete har vi fått uppdraget att genomföra en utbildning i pedagogik. Syftet är att deltagarna ska stärka sin roll som utbildare och utveckla sin kompetens i att själva hålla såväl interna som externa utbildningar. Utbildningen pågår under våren 2011 och är uppdelad i två delar.


Att få ett gemensamt synsätt

Ett väl etablerat resursföretag för uthyrning av personal vill uppmärksamma och diskutera förhållningssätt, attityd och ansvar för att komma fram till kärnvärden som ska gälla för alla.

Här har vi förmånen att vara med från start och skapa stor delaktighet i processen. Samarbetet börjar i januari 2011 och ligger under minst ett år för att skapa en varaktig positiv förändring.

 

Värdgrundsprocess i dagligvaruhandeln

Vi påbörjar under vår- vintern 2011 en värdgrundsprocess i en stor butik med dagligvaror.

Butiken ingår i en rikstäckande koncern där värdegrunden sätts centralt. För att värdegrunden ska bli begriplig och sann av all personal i butiken har vi fått äran att hjälpa dem med att gå från ord till handling. Spännande!

 

Vår medarbetarskapsutbildning fortsätter

Denna gång ligger fokus på mål och strategier. Hur tydliga, magnetiska mål kan skapa ett gemensamt driv i en grupp. Är jag dessutom med och påverkar målen blir de ännu kraftigare. Människor som har bestämt sig är svåra att stoppa. Alla 500 på företaget deltar, och utbildningen pågår även under hösten 2011.

 

Medarbetarskapsutbildning i två delar. 

Under hösten 2010 och våren 2011 bedriver vi en medarbetarskapsutbildning på ett stort företag inom fordonsindustrin i södra Sverige. Syftet är att all personal ska förstå vad företagets kärnvärden innebär och hur de stöder var och en i sättet att arbeta. Utbildningen är uppdelad i två delar och omfattar all personal (ca 500 st)

 

Årets företagare 2009.  

Helen Allevang, Karlskrona Montessorifriskola. Årets företagare i Karlskrona 2009
Thomas Johansson, Elit. Årets företagare i Ronneby 2009

 
Båda företagen har satsat på en kommunikationsutbildning i processform med oss. Personalen har fått en kompetens i att kommunicera kraftfullt, tydligt och trovärdigt, vilket gett gott resultat och goda tillstånd. Mer energi går åt till rätt saker!
Varmaste gratulationer från oss!
    
Helen Allevang                           Thomas Johansson