Om du inte tar hand om din kropp, var ska du då leva ditt liv? Mikael Widerdal.

Våra samarbetspartners:

Vi har flera samarbetspartners, vilka är seniora konsulter med många års erfarenheter.
 
 

Paul Übelacker.
Hjälper ledare och grupper att utifrån sina förutsättningar bli och vara högpresterande över lång tid.  För fler stolta chefer och medarbetare!

 
 
Anders Lundin, Värdegrundsfabriken
Skapar resultat och gör verkstad av er värdegrund. 
www.vardegrundsfabriken.se

 
 
Centrum för Högpresterande System AB
 
Ett nätverk av konsulter och coacher som jobbar med förändringsarbete på olika systemnivåer (individ - grupp - organisation) precis som vi.  www.chps.se
 
 
Susanne Wolmesjö, Education in motion.
Jobbar med förändring/utveckling och är säker på att rörelse och sensomotorisk träning är en viktig del i ett lyckat förändringsarbete. www.educationinmotion.se
 
Magnus Ericsson, Capicom AB
Dokumenterad kompetens inom verksamhetsutveckling och målstyrning. Bra på att mäta och dokumentera framsteg. www.capicom.se