Våra samarbetspartners:

 
Centrum för Högpresterande System AB
 
Ett nätverk av konsulter och coacher som jobbar med förändringsarbete på olika systemnivåer (individ - grupp - organisation) precis som vi. Vi delar deras "tänk" där vår gemensamma bas är kommunikologi. www.chps.se

 
Pia Holgersson, Velopia AB
Hjälper företag och organisationer att utveckla, finansiera och utvärdera EU projekt. Hon hittar också bästa vägen till lönsamhet för dig som driver eller ska starta företag.. En verklig resurs! www.velopia.se
 
 
Susanne Wolmesjö, Education in motion.
Jobbar med förändring/utveckling och är säker på att rörelse och sensomotorisk träning är en viktig del i ett lyckat förändringsarbete. www.educationinmotion.se
 
Magnus Ericsson, Capicom AB
Dokumenterad kompetens inom verksamhetsutveckling och målstyrning. Bra på att mäta och dokumentera framsteg. www.capicom.se
Tomt än så länge